پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین
 
در این بخش شما میتوانید مبالغ پروژه ها و … را پرداخت نمایید
 
بعد از پرداخت لطفا کد تراکنش را نزد خود نگه دارید
 
توجه داشته باشید که کادرها را به صورت کامل و صحیح تکمیل نمایید
 


 

جهت ورود به صفحه پرداخت آنلاین کلیک کنید

 


نام بانک : ملی
 
شماره کارت :

6037/9971/0961/2011

 
به نام : حسن عزیزی
 


نام بانک : سپه
 
شماره کارت :

5892/1011/1827/2786

 
به نام : حسن عزیزی
 


نام بانک : کشاورزی
 
شماره کارت :

6037/7011/1090/4445

 
به نام : حسن عزیزی